12 de març de 2024

Les dones a la ciència

de ANUE

“És una veritat universalment reconeguda que” fan falta dones en les professions STEM. El trajecte professional de les dones en les carreres STEM sembla un embut: en cada nivell d’especialització dins de la carrera hi ha menys dones, de manera que, a nivell global, únicament el 31,1% dels científics més citats són dones. El pla d’acció per a reduir aquesta bretxa requereix tres tipus d’acció: “atreure” a més nenes perquè estudiïn carreres STEM, “mantenir” a les dones dins de la força laboral i “promoure-les” en les seves carreres a posicions de poder.

Pin It on Pinterest