Política de privadesa

Darrera actualització el 16 de novembre de 2023.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

1. Introducció

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) creu fermament en els drets de privadesa, així com en la transparència en l’ús de les dades personals. Per aquest motiu, l’ANUE tracta totes les dades relacionades amb una persona identificada o identificable amb la cura adequada i en compliment de la legislació espanyola i europea aplicable, sense importar el lloc de residència o nacionalitat de la persona.

2. Responsable del tractament de dades

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, amb NIF G08945859 i domicili social a Via Laietana 51, entresòl 3a, 08003, Barcelona, Catalunya, Espanya, està registrada al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior d’Espanya amb el número 9472 i és l’entitat responsable del tractament de dades descrit en aquest text.

En aquesta Política de Privadesa, es descriu com l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (o una entitat o persona afiliada a ella, referides col·lectivament com l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya o ANUE) tracta les dades personals obtingudes a través de les interaccions d’individus amb l’ANUE mitjançant els seus llocs web, correus o presencialment (en esdeveniments, cursos, conferències, telèfon, etc.).

Aquesta Política de Privadesa no és aplicable a la recopilació o utilització de dades personals per part de tercers, fins i tot quan les activitats d’aquests es donin a conèixer a través de les plataformes i mitjans de l’ANUE. L’ANUE anima a llegir les seves polítiques de privadesa abans d’interactuar-hi.

3. Principis del tractament de dades

Pel que fa a aquesta Política de Privadesa, es consideren dades personals totes aquelles dades que identifiquen directament una persona, com el nom i cognoms, així com les dades que no la identifiquen directament, però que poden utilitzar-se de manera raonable per identificar-la.

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya tracta totes les dades personals de manera lícita, lleial i transparent, amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i complint amb el seu deure de minimització, exactitud, limitació i confidencialitat, segons es detalla en aquesta Política de Privadesa.

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya processa dades personals únicament amb el consentiment explícit de la persona interessada o quan sigui necessari per complir amb obligacions contractuals amb aquesta, excepte en els casos excepcionals contemplats. Les excepcions en què l’ANUE pot processar dades sense requerir consentiment ocorren quan sigui necessari per a la protecció dels interessos vitals de les persones, la salvaguarda dels interessos legítims de la mateixa ANUE, o per imperatiu legal. Aquestes excepcions estan contemplades a l’article 6 del RGPD.

4. Finalitat i obtenció de les dades personals

Les dades personals emmagatzemades són recopilades amb fins determinats i legítims, comunicades de manera explícita o evident a la persona interessada en el moment de la seva recopilació. Aquestes dades no seran tractades posteriorment de manera incompatible amb aquests fins. Dades relatives a la persona poden ser recopilades amb fins estadístics sempre que siguin anonimitzades, de manera que no siguin identificables de persona i, per tant, deixin de considerar-se dades personals a efectes d’aquesta Política de Privadesa.

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya obté les dades personals per als fins en qüestió a través dels canals triats per la persona interessada. Aquests canals poden ser formularis als seus llocs web, interaccions als seus perfils a xarxes socials, correu electrònic, correu postal, telèfon, fax, personalment o altres. La simple visita o consulta dels llocs web de l’ANUE no comporta, en general, l’obtenció ni el tractament de dades personals, excepte en els coneguts com a dades de navegació o galetes. L’ús d’aquests s’especifica a la secció corresponent d’aquesta Política de Privadesa.

5. Minimització de dades

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya limita l’abast de les dades de caràcter personal recopilades a les que són adequades, rellevants i limitades en relació amb el propòsit amb què s’han recopilat.

6. Exactitud i drets de l’interessat

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya posa a la disposició dels interessats canals i mitjans per fer valer els seus drets en matèria de protecció de dades. Aquests inclouen el dret de rectificació, supressió, portabilitat de les dades, oposició i oposició a decisions individuals automatitzades. Les condicions per a l’exercici d’aquests drets es troben detallades al RGPD i la LOPD. El canal preferent habilitat per sol·licitar l’exercici d’alguns drets és el formulari de contacte a la pàgina web de l’ANUE. Alternativament, és possible exercir-los a través de correu postal, telèfon o fax.

7. Termini de conservació

Amb l’objectiu de minimitzar el risc de fuites d’informació i garantir el compliment del compromís de tractament de dades amb una finalitat única, l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya no reté dades personals per més temps del necessari per al propòsit inicial de la recopilació. La limitació del termini de conservació varia en cada cas, depenent del propòsit específic de les dades personals i del moment de la recopilació. En tots els casos, el període de conservació s’ajusta a la durada necessària per assolir l’objectiu en qüestió, incloent-hi un marge de temps raonable en cas de necessitar-los per a rectificacions en benefici de la persona interessada, per raons de seguretat, o quan s’ha especificat aquest termini en el moment de la recopilació de les dades. Aquesta limitació no s’aplica en casos on la llei ho exigeix així.

8. Seguretat i confidencialitat

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya està compromesa a garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades personals que tracta. Per aconseguir-ho, implementa mesures, tècniques i tecnologies alineades amb els estàndards de seguretat actuals, proporcionant una protecció adequada i proporcional als riscos associats.

L’accés a les dades personals està limitat al personal necessari i recolsat per mesures de seguretat adequades per prevenir accessos no autoritzats. A més, s’han implementat solucions adequades per a còpies de seguretat i recuperacions, assegurant la integritat de la informació.

Les dades s’emmagatzemen en equips informàtics custodiats per l’ANUE o en servidors contractats per a aquest propòsit, sota la custòdia de Strato AG, amb domicili social a Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249, Berlín, Alemanya. Com a resultat, l’emmagatzematge de les dades mai no es realitza fora del territori europeu, i els seus custodis directes estan sempre subjectes al RGPD i a les condicions d’aquesta Política de Privadesa. Les condicions del contracte amb el proveïdor limiten explícitament el seu paper a la custòdia de les dades i n’impedeixen l’accés per part de persones externes a l’ANUE.

9. Accés de tercers a les dades

L’accés de tercers a les dades i la seva transmissió a tercers estan permesos únicament quan s’hagi explicitat de manera visible a la persona interessada en el moment de l’obtenció de les dades en qüestió, sempre que estigui justificat i sigui amb una finalitat lícita, legítima i clarament compatible amb els altres punts d’aquesta Política de Privadesa i amb la legislació vigent.

10. Publicacions obertes

Les pàgines web de l’ANUE incorporen funcions que permeten als usuaris compartir missatges, comentaris i altres continguts obertament. Aquestes contribucions són realitzades directament per les persones interessades, les quals, en participar, reconeixen la naturalesa pública de les seves aportacions i accedeixen explícitament a les condicions corresponents. La inclusió de dades personals a aquestes publicacions és completament opcional i queda a discreció de la persona interessada. Tot i això, és fonamental destacar que, independentment de l’elecció de compartir informació personal, la persona conserva el dret d’exercir els seus drets de privadesa, tal com es detalla en aquesta Política de Privadesa.

11. Galetes i dades de navegació

El nostre lloc web utilitza galetes per millorar l’experiència de l’usuari i optimitzar la funcionalitat. Les galetes són petites cadenes de text que s’emmagatzemen al navegador de l’usuari i es comparteixen amb la pàgina web quan s’accedeix. La informació emmagatzemada en aquestes galetes pot ser feta servir per a una gran quantitat de propòsits, des de desar configuracions fins a rastrejar i analitzar les interaccions de l’usuari.

Les galetes es poden classificar en diverses categories segons la seva funció, durada o titularitat.

Segons la seva funció:

  • Galetes essencials o necessàries: Són imprescindibles per al funcionament bàsic del lloc web i permeten a l’usuari navegar i usar-ne les funcions.
  • Galetes de rendiment: Recopilen informació sobre com els usuaris interactuen amb el lloc web, amb l’objectiu de millorar el seu rendiment i experiència.
  • Galetes de funcionalitat: Permeten al lloc recordar les eleccions fetes per l’usuari (com el nom d’usuari, l’idioma o la regió) i proporcionar característiques millorades i més personalitzades.
  • Galetes de publicitat o de seguiment: S’utilitzen per rastrejar l’activitat de l’usuari al llarg del temps en diferents llocs web amb l’objectiu d’oferir publicitat dirigida.

Segons la seva durada:

  • Galetes de sessió: S’emmagatzemen temporalment durant una sessió de navegació i s’eliminen del dispositiu quan es tanca el navegador.
  • Galetes persistents: Resten al dispositiu de l’usuari durant un període específic, fins i tot després de tancar el navegador, i s’activen cada vegada que l’usuari visita el lloc.

Segons la seva titularitat:

  • Galetes pròpies: Pertanyen al mateix domini del lloc web que s’està visitant, només poden ser accedides per aquest i són gestionades pel lloc web visitat.
  • Galetes de tercers: Pertanyen a un domini de tercers diferent del lloc web que s’està visitant, poden ser accedides i són gestionades pel tercer, i sovint s’usen per rastrejar l’usuari a través de diferents llocs.

Les galetes es poden gestionar a través de la configuració del navegador, tot i que cada sistema i navegador té el seu propi mètode. És recomanable cercar a la configuració del navegador per ajustar aquestes preferències. Cal tenir en compte que, en desactivar certes galetes, algunes funcions del lloc web poden veure’s afectades.

12. Galetes al lloc web

NomTipusDuracióDescripció
pll_languageFuncionalitat, persistent, pròpia1 anyDesa la configuració d’idioma.
comment_*_*Funcionalitat, persistent, pròpia1 anyDesa la informació dels comentaris.
anue_statsRendiment, persistent, pròpia1 anyMonitoritza l’ús del web per millorar-lo.

Hi pot haver galetes de tercers en el contingut enllaçat als articles de la web, necessari per poder mostrar el mateix. Aquestes galetes varien segons l’entrada i no estan controlades per l’ANUE.

Pin It on Pinterest