5 de febrer de 2024

REVELANT L’INVISIBLE: LA MISOGÍNIA SUBLIMINAL EN L’ÀMBIT DE L’ESPORT

de ANUE

Malgrat els avenços realitzats en matèria de drets i dels molts intents de deconstruir o, millor dit, de reduir la influència del sistema patriarcal, la ideologia masclista continua éssent present i un dels escenaris on més s’exacerba és en el món de l’esport. Aquest àmbit és on millor queden definits els rols de gènere i de poder. Tradicionalment, l’esport era entès com un mecanisme que permetia promocionar el desenvolupament psíquic i físic dels homres. A més, era una activitat a partir de la qual potenciar les “virtuts masculines” com l’agresivitat, la competitivitat o la disciplina. Inicialment, aquest escenari no admetia la presència femenina i, en el cas de què elles en volguessin formar part, serien valorades d’acord amb els models masculins. Aquesta idea ha implicat múltiples conseqüències que encara perduren i que, en ocasions, passen desapercebudes. Per exemple, el desprestigi de l’esport femení o la desvalorització de les capacitats de les dones per professionalitzar-se en qualsevol àmbit esportiu. Davant d’aquesta situació de desigualtat, a través d’aquest article es vol poder il·lustrar la misoginia “subliminal” o “amagada” que exist en múltiples àmbits del món de l’esport. És a dir, aquelles sitauciones que atanquen els drets fonamentals de les dones i que, a simple vista, no són percebudes o que han quedat normalitzades en el nostre context social.

Pin It on Pinterest