5 de febrer de 2024

LES ALTRES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

de ANUE

La dona no és l’única víctima de la violència de gènere: els fills i les filles també queden profundament
perjudicats. Aquest article té l’objectiu de posar el focus sobre aquestes altres víctimes, ja que constitueix un col·lectiu especialment vulnerable per raó de la seva edat i el seu futur creixement.

En primer lloc, s’explica la rellevància d’atorgar una protecció justa a aquestes altres víctimes. Després, es presenten algunes dades que posen de manifest la correlació entre la violència patida per les mares i l’impacte que aquesta violència pot tenir sobre els fills i les filles. Finalment, l’article se centra en la resposta que la societat civil i l’Estat van anar donant a la problemàtica de com atorgar una protecció efectiva als nens i nenes.

La societat civil i l’Estat Espanyol continuen ideant sistemes per atorgar una protecció cada cop més integral; cal seguir en aquesta línia i garantir una tutela efectiva d’aquest col·lectiu.

Pin It on Pinterest