5 de febrer de 2024

ESTUDI DE L’ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA «SORTIR A temps. OPORTUNITATS I BARRERES EN LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE PAREJA: LA MIRADA DE LES DONES VICTIMITZADES»

de ANUE

L’Associació Salut i Família, col·laboradora de Fuente de Vida, va publicar un estudi sobre la violència de parella ficant l’atenció i la veu en les dones victimitzades. Les coautores van ser Elvira Méndez i Méndez, Metgessa especialitza en Medicina Preventiva i Salut Pública i Cristina Sánchez y Miret, Sociòloga i Professora en la Universitat de Girona. L’estudi va ser finançat amb els fons procedents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere mitjançant la convocatòria 2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius específics de l’estudi van ser identificar els factors socioculturals que impedeixen que les víctimes desenvolupin la consciència de risc, com també les circumstàncies que l’activen, reconèixer les oportunitats i barreres que rodegen a les dones victimitzades i la seva influència per la sortida a temps de la relació amb el maltractador, descobrir les implicacions futures en cas d’haver abandonat la convivència amb aquest i desenvolupar una sèrie de recomanacions pels professionals que tracten amb aquestes víctimes i per elaborar campanyes de sensibilització sobre aquesta matèria.

Pin It on Pinterest