5 de febrer de 2024

COSSOS NORMATIUS, DISCRIMINACIÓ LABORAL I LA SITUACIÓ DE LES DONES

de ANUE

Aquest article aborda la problemàtica encara recurrent avui dia relativa als cossos normatius i la discriminació laboral cap a les dones. Es coneix que al llarg dels anys han existit diferents cànons de bellesa, variant segons l’època. Aquests s’han promogut a més com una cosa possible d’aconseguir, convertint-se en una imposició i un motiu pel qual infravalorar a les dones que no els tenen o no els aconsegueixen. Això ha escalat fins a tal punt que en els llocs de treball, s’exigeix una certa estètica en molts casos discriminatòria i perjudicial, reduint conseqüentment el perfil de dones que poden accedir al món laboral, independentment de les seves capacitats per a complir amb el treball a fer.

Analitzarem la situació actual amb diversos exemples i les conseqüències que aquesta discriminació té en les dones, en el foment de la desigualtat de gènere i en la resta d’àrees que acaba afectant com per exemple, la desigualtat de classes socials.

Tanmateix, convidem al lector a reflexionar sobre el paper que tenim individualment en la societat i les possibilitats que tenim per canviar aquesta situació cap a una millor òn la igualtat, el respecte i la justicia siguin els pilars reals de la societat.

Pin It on Pinterest